top of page
VAN AFBRAAK TOT GERENOVEERDE INDUSTRIËLE SITE
BOUWAANVRAAG - CONTEXT

De volledig hoog dicht gebouwde site van het voormalig veevoederbedrijf Van Simaey langs de sporen wordt grotendeels gesloopt. Enkel welbepaalde delen worden behouden: de markante silotoren, zijn aanbouw met los- en laadplaats en de overdekte stalplaats achteraan.

De historisch en landschappelijk waardevolle toren wordt weer zichtbaar gemaakt en verbouwd tot 20 woningen. Met de inplanting van dit complex bij het station, zullen de woningen gemakkelijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag werd ingediend voor: 

 • de afbraak van de constructies op de site, uitgezonderd te silotoren, westelijke annex (bijgebouw), zuidelijke annex (loods) en de woning

 • verbouwen van de silotoren en twee annexen tot 20 woningen, handelsruimte, 14 parkeerplaatsen en 8 garageboxen

 • bovengrondse parking met 37 parkeerplaatsen en fietsenstalling

 • groenaanleg

 • extra rijstrook / busstop op verzoek van de gemeente

VERBOUWEN SILOTOREN

De silotoren fungeerde jarenlang als symbool van het belang van landbouw en veevoederindustrie voor Gavere en omgeving. Vandaag is hij helemaal ombouwd, onzichtbaar, verdwenen in een grootschalig stalen complex. Het voorgestelde project maakt de silotoren terug vrij en zichtbaar van op grote afstand (inkom Gavere/terugkeer uit centrum/…) en ook dichtbij met:

 • een volledig vrijgemaakte statische achtergevel, zichtbaar vanaf sporen en vanaf de semipublieke ruimte tussen toren en sporen

 • een representatieve voorgevel, met opengewerkt gelijkvloers, zichtbaar vanaf de Stationsstraat, met grote terraspartijen en een nieuwe lift

 • een gedeeltelijk vrije kopgevel (vanaf 11 m) naar de sporen (zie verder), met herstel van het opschrift “VOEDERS VAN SIMAEY”

 • een volledige vrije zijgevel aan de andere kant

 

De herbestemming kwam tot stand na overleg met het Agentschap Onroerend Erfgoed (Industrieel Erfgoed).

Tussen de gedeeltelijk zichtbare silowanden zullen in de toekomst op 4 niveaus telkens 4 appartementen huizen met ruime terrassen richting Stationsstraat. Boven de los-en laadplaats worden in de lage aanbouw 3 woningen met patio’s geïntegreerd. En bovenop de silo’s onder het specifieke hoofddak komt een bijzondere, grote loft. Onder de silomonden tenslotte komt 850m² beschikbaar voor een commerciële ruimte of een kantoor met voldoende parkeerplaatsen. 

De ruimte is 5,5m hoog en wordt daardoor een uniek pand in de regio.  Zowel qua ruimte als locatie als architectuur.

Het project wordt sterk gewaardeerd door het Agentschap omwille van zijn respectvol omgaan met de specifieke elementen van het complex :

 • met het heel specifieke massieve gesloten volume onder hellende daken, met een bijzonder koptorentje, EN op palen;

 • met de verticale geleding in de gevels, typisch voor de silostructuur van weleer; zij blijft overeind na de noodzakelijke isolatiewerken

 • met het gedeeltelijke behoud van de silowanden, zichtbaar in de leefruimtes van de nieuwe woonunits

 • met het open gelijkvloers getekend door kolommen en silomonden; zij blijft maximaal open en behouden in de nieuwe commerciële ruimte

 • met de specifieke bovenbouw bovenop de silo’s waar het graan werd verdeeld; zij zal ondanks zijn mindere bouwfysische toestand volledig worden hersteld en zichtbaar blijven in een luxueuzere loft

In zijn nieuwe verschijningsvorm zal de historische toren terug herkenbaar aanwezig zijn in het Gaverse landschap. De nieuwe terrassen en lift richting Stationsstraat zijn licht en transparant ontworpen om ook van daaruit het gebouw terug volop te kunnen beleven, als een historisch baken verwijzend naar de geschiedenis van Gavere, als een hedendaagse baken in een vernieuwde stationsomgeving.

Zelden was een herbestemmingsproject van een industriële site naar een woon-werkproject zo uniek als dat van Residentie Voeders Van Simaey in Gavere, Oost-Vlaanderen. Het opschrift 'Goed Zuiver Onvervalscht' op de affiche uit 1929 van Voeders Van Simaey verliest met het nieuwe bouwproject geenszins aan kracht. Integendeel. Het opschrift wordt zelfs alle eer aangedaan door de authentieke bouwstijl en het respect voor het verleden. Residentie Van Simaey wordt een puur en onvervalst bouwproject, waar wonen en werken een extra dimensie krijgt.

OMGEVINGSWERKEN

Aansluitend op de bouwwerkzaamheden en in samenhang met de nieuwe functies van de behouden architecturale volumes wordt ook de omgeving aangepakt.  De ruimte rond de te behouden volumes wordt vrijgemaakt worden van de in onbruik geraakte volumes.

De bekomen open ruimte zal een semi openbaar karakter krijgen. Er wordt een invulling gedaan in twee zones.

De zone in aansluiting met de Stationsstraat krijgt een open karakter. Hierbij wordt gekozen voor een invulling als circulatiezone voor brandweer en in functie van de commerciële invulling op het gelijkvloers gedeelte van het gebouw.

Er wordt gekozen voor een integrale waterbalans, door het gebruik van water doorlaatbare verharding en een duurzaam gebruik van de vrijgekomen beton en puinvolumes in het wegenisontwerp van de circulatie en parkeerzones. Tevens wordt een groen invulling gedaan met het aanplanten van streekeigen bomen in grote maat en een invulling van de bufferzones met een beplanting die gericht is op duurzaam onderhoud en ecologische diversiteit (waardplanten voor bijen en vogels).

Achter het gebouw en aan de langszijde van de Kapellestraat zijn de invullingen samengebracht in functie van de residentiele invulling. Hierbij wordt het privatieve bewaard en gescheiden van de openbaar toegankelijke ruimte. Er worden zowel open stalplaatsen voor wagens en fietsen voorzien als een overdekt gedeelte. Het groen dak krijgt een gemengde beplanting , met grassen en bloemplanten. 

Ook hier wordt gekozen voor een maximale invulling van waterdoorlaatbare verharding voor de circulatie en parkeerplaatsen.

omgevingswerken.png
bottom of page